Hạ tầng công nghiệp

Hạ tầng công nghiệp là gì? Đầu tư xây dựng hạ tầng cụm công nghiệp

Hạ tầng cụm công nghiệp là các công trình phục vụ hoạt động của cụm công nghiệp. Việc đầu tư xây dựng hạ tầng cụm công nghiệp được pháp luật qui định cụ thể.

Hạ tầng cụm công nghiệp 

Hạ tầng cụm công nghiệp bao gồm hệ thống đường nội bộ, hệ thống cấp nước, thoát nước, xử lí nước thải, chất thải, cấp điện, chiếu sáng công cộng, thông tin liên lạc nội bộ, nhà điều hành, bảo vệ và các công trình khác phục vụ hoạt động của cụm công nghiệp. (Theo Quyết định Số: 105/2009/QĐ-TTg)

Đầu tư xây dựng hạ tầng cụm công nghiệp

Quy hoạch chi tiết cụm công nghiệp

Trước khi lập dự án đầu tư xây dựng, đơn vị kinh doanh hạ tầng phải tiến hành lập qui hoạch chi tiết xây dựng cụm công nghiệp. Trình tự lập, thẩm định, phê duyệt và quản lí qui hoạch chi tiết xây dựng cụm công nghiệp thực hiện theo các qui định hiện hành về qui hoạch xây dựng.

Đơn vị kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp

1. Việc lựa chọn đơn vị kinh doanh hạ tầng được xác định trong giai đoạn thành lập, mở rộng cụm công nghiệp.

2. Trường hợp cụm công nghiệp dự kiến thành lập, mở rộng không có đơn vị kinh doanh hạ tầng thì Trung tâm phát triển cụm công nghiệp là đơn vị thực hiện chức năng kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp.

Lập dự án đầu tư xây dựng công trình

Nội dung, trình tự lập, thẩm định, phê duyệt và quản lí dự án đầu tư xây dựng hạ tầng cụm công nghiệp được thực hiện theo qui định của pháp luật về đầu tư, xây dựng.

Phần nội dung đánh giá tác động môi trường của dự án phải được lập, thẩm định, phê duyệt theo qui định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

Quyền và nghĩa vụ của đơn vị kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp

Về quyền 

1. Vận động đầu tư vào cụm công nghiệp trên cơ sở qui hoạch chi tiết đã được duyệt;

2. Huy động vốn để đầu tư xây dựng hạ tầng cụm công nghiệp theo qui định của pháp luật;

3. Cho thuê lại đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo qui định của pháp luật;

4. Đầu tư xây dựng nhà xưởng trong cụm công nghiệp để cho thuê hoặc bán cho các doanh nghiệp;

5. Kinh doanh các dịch vụ công cộng, tiện ích khác trong cụm công nghiệp phù hợp với nội dung của giấy chứng nhận đầu tư hoặc đăng kí kinh doanh được cấp;

6. Quyết định giá cho thuê lại, chuyển nhượng đất, giá cho thuê hoặc bán nhà xưởng và các loại phí sử dụng dịch vụ công cộng, tiện ích khác. Trường hợp cụm công nghiệp do Trung tâm phát triển cụm công nghiệp quản lí và kinh doanh hạ tầng thì giá cho thuê lại đất, giá cho thuê hoặc bán nhà xưởng và các loại phí sử dụng dịch vụ công cộng, tiện ích khác do cơ quan có thẩm quyền quyết định;

7. Hưởng các ưu đãi về đầu tư và các ưu đãi, hỗ trợ khác theo qui định của pháp luật.

Về nghĩa vụ 

1. Triển khai thực hiện dự án đầu tư kết cấu hạ tầng cụm công nghiệp theo đúng qui hoạch chi tiết đã được phê duyệt và tiến độ ghi trong dự án theo qui định của Luật Đất đai; trong trường hợp quá thời hạn qui định, Đơn vị kinh doanh hạ tầng phải xin phép gia hạn và được sự chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền;

2. Duy tu, bảo dưỡng các công trình kết cấu hạ tầng cụm công nghiệp trong suốt thời gian hoạt động; cung cấp các dịch vụ liên quan đến đầu tư trong cụm công nghiệp; cung cấp các dịch vụ, tiện ích phục vụ sản xuất, kinh doanh trong cụm công nghiệp (nếu có);

3. Thực hiện các nghĩa vụ theo qui định của pháp luật về tài chính, kế toán, kiểm toán, thống kê, bảo hiểm, lao động, tiêu chuẩn về xây dựng; qui định về an toàn lao động, vệ sinh công nghiệp, bảo vệ môi trường, phòng, chống cháy nổ…;

4. Đầu mối giúp các doanh nghiệp trong việc đăng kí đầu tư, cấp giấy chứng nhận đầu tư vào cụm công nghiệp. Tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp triển khai thực hiện dự án đầu tư sản xuất kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp;

5. Thực hiện chế độ báo cáo định kì theo qui định của pháp luật. (Theo Quyết định Số: 105/2009/QĐ-TTg)

Đánh giá post


0 0 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Góp ý
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
0937221468
icons8-exercise-96 challenges-icon chat-active-icon
chat-active-icon